news.phpdownload.phpcontact.php
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ด้วยความยินดียิ่ง   ด้วยโรงเรียนนารีนุกูล ได้กำหนดประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนโปรแกรมนานาชาติ year 7-12 ในวันพฤหัสบ่ดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู เคารพเชื่อฟัง และน้อมตนเป็นศฺษย์ครู ด้วยการจัดพานดอกไม้ธูปเทียนบูชาครู  
โพสต์โดย[พิรุณ]เปิด[110]เมื่อ 26มิ.ย.59 อ่านต่อ..

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร.0-4524-4575 , 0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

Powered by Paokin CMS Beta1