ด้วยโรงเรียนนารีนุกูล ได้กำหนดประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนโปรแกรมนานาชาติ year 7-12 ในวันพฤหัสบ่ดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู เคารพเชื่อฟัง และน้อมตนเป็นศฺษย์ครู ด้วยการจัดพานดอกไม้ธูปเทียนบูชาครู


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

test

test